input type = metabolite , input word = syringic acid

Number of matched data : 3
C_ID CAS ID Metabolite Molecular formula Mw
C00002674 530-57-4
Syringic acid
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
C9H10O5
198.05282343
C00033008 33228-65-8
Glucosyringic acid
Syringin 4-O-beta-glucoside
C15H20O10
360.10564686
C00037875 112667-09-1
Syringic acid beta-glucopyranosyl ester
C15H20O10
360.10564686